Žiro-račun

3385002275340074 UniCredit Bank
Devizni račun: 
IBAN:BA393385004875341460
SWIFT:UNCRBA22

BiH SARADNJA SA SLOVENIJOM

Moj posao

Poziv za samoodrživo zapošljavanje

Tražimo projekt menadžera

Obavezno poznavanje:

  • Engleskog jezika
  • Iskustvo u pravljenju prijekata
  • CV

Prijave slati na mail:

bukara.buk@gmail.com

Ko je na portalu

Ko je na portalu: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

EUROTIM KAO NEVLADINA ORGANIZACIJA U OKVIRU SVOJE MISIJE I CILJEVA IMA I ZNAČAJNU ULOGU U OKVIRU IZRADE PROJEKATA I KONSULTANTSKIH USLUGA ZA RAZNA PODRUČJA DRUŠTVENOG I PRIVREDNOG ŽIVOTA NE SAMO NA PODRUČJU USK-A VEĆ I CIJELE BIH

IMAJUĆI U VIDU VELIKO INTEROSAVANJE ZA TO STRUČNI TIMOVI EUROTIMA VEĆ NEKOLIKO MJESECI INTENZIVNO RADE NA IZRADI, APLICIRANJU I PRAĆENJU REALIZACIJE RAZNIH PROJEKATA.

OVOM PRILIKOM OBAVJEŠTAVAMO SVE KORISNIKE NAŠEG PORTALA DA MOGU REDOVITO PRATITI NAVEDENE AKTIVNOSTI I IMATI KONKRETNE PODATKE ZA POJEDINE PROJEKTE KOJI SU U PRIPREMI, ZATIM ONE KOJI SU APLICIRANI I TREĆA KATEGORIJA JE  PROJEKATA KOJA JE U FAZI IZRADE I REVIZIJE OD STRUČNIH TIMOVA EUROTIMA.

 

 

I-                    PROJEKAT:   MONITORING POLITIKE I ZAKONODAVNE VLASTI

II-                 PRISTUP INFORMACIJAMA, SLOBODA GOVORA....

III-             UTICAJ POLITIKE NA ZAKONODAVNI OKVIR

IV-               CJELODNEVNO ZBRINJAVANJE....

       V-                ŽIVOTNA ŠKOLA....

 

 

 

 

 

 

 

PARTNER EUROTIM-a

O NAMA

_______________________________________

DMD  STAR 

vrijeme savremenog

pakiranja i štampe

site: www.dmdstar.ba 

mail: dmd@bih.net.ba

GTranslate

Kontakt

Centar za razvoj, edukaciju i povezivanje

KONSULTANTSKI  UPISNI CENTAR

NUBL - Banja Luka 

email:  bukara.buk@gmail.com

tel: ++387 / 060-3266361

adresa: 

Bosna i Hercegovina

Unsko-sanski kanton

Kulturni centar

77000 Bihać

 

SP Simple Youtube

Please enter youtube id.