Žiro-račun

3385002275340074 UniCredit Bank
Devizni račun: 
IBAN:BA393385004875341460
SWIFT:UNCRBA22

BiH SARADNJA SA SLOVENIJOM

Moj posao

Poziv za samoodrživo zapošljavanje

Tražimo projekt menadžera

Obavezno poznavanje:

  • Engleskog jezika
  • Iskustvo u pravljenju prijekata
  • CV

Prijave slati na mail:

bukara.buk@gmail.com

Ko je na portalu

Ko je na portalu: 11 gostiju i nema prijavljenih članova

 

AKTUELNO

èDogovorena saradnja sa RAINBOW LEAGUE ( njemačka udruga )

èPotpisan ugovor o partnerstvu sa BH TELECOM

èParntnerstvo sa  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO)

èPartnerstvo sa Općina Bihać

èPartnerstvo sa SSDBiH (Svjetski savez dijaspore BiH)

èPartnerstvo sa federalnim zavodom za zapošljavanje ( FZZO)

è Partnerstvo sa zavodom za zapošljavanje USK-a

èPartnerstvo sa  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

èPartnerstvo sa Grupacija za ostale djelatnosti privredne komore USK-a

èPartnerstvo sa Klub extremnih sportova "Dvoslap"

èPartnerstvo sa  Biciklistički klub "Krajina"

PARTNER EUROTIM-a

O NAMA

_______________________________________<