Žiro-račun

3385002275340074 UniCredit Bank
Devizni račun: 
IBAN:BA393385004875341460
SWIFT:UNCRBA22

BiH SARADNJA SA SLOVENIJOM

Moj posao

Poziv za samoodrživo zapošljavanje

Tražimo projekt menadžera

Obavezno poznavanje:

 • Engleskog jezika
 • Iskustvo u pravljenju prijekata
 • CV

Prijave slati na mail:

bukara.buk@gmail.com

Ko je na portalu

Ko je na portalu: 4 gostiju i nema prijavljenih članova

DJELATNOSTI EUROTIMA

Eurotim je početkom februara potpisao eskluzivni  Ugovor  sa Kraljevinom Bahrain  za investiranje  ima za cilj povezivanje Bosne i Hercegovine u srcu Evrope sa zemljama Zaljevskog vijeća za saradnju (GCC), u srcu Bliskog Istoka i pružanje prvoklasnih usluga u oba pomenuta kraja u sljedećim područjima.

 

KOSULTANSKE USLUGE

Pružanje financiskih i konsultantskih usluga je osnovna djelatnost. Osnovne aktivnosti našeg konsultantskog odjela su usmjerene na strateške i operativne konsultantske usluge u oblastima tehnike, inžinjeringa, finansija i marketinga. Sa ukupno 120 godina kombinovanog stručnog iskustva osnivača, cilj ove kompanije je da bude prepoznata kao najbolji savjetnik u navedenim oblastima.

Tri partnera dovode zajedno pod jedan krov snažnu kombinaciju znanja, iskustva i povjerenja , kako bi ponudili najbolje poslovne financiske i konsultanske usluge.

Konsultantska jedinica kompanije je razvila veoma dobru saradnju sa drugim regionalnim i međunarodnim konsultantskim kućama, kako bi ponudila najrazličitije konsultantske usluge iz širokog spektra industrije i ostalih vidova poslovnih organizacija.

 

POVEZANOST SA MEĐUNARODNIM KOMPANIJAMA

Naša  kompanija iz Kraljevine Bahrein, Ibtikar Group Holding Company, ima ustanovljeno poslovno partnerstvo sa Strategic Asset Management International (SAMI), iz SAD-a, kako bi aktivirala model Performance Culture koji predstavlja stanje održive izvrsnosti za sve oblike organizacija.

SAMI ima bogato iskustvo u postavljanju održivih sistema i kao takav je poslovao sa mnogim uglednim međunarodnim klijentima. Ibtikar Group ima široko stručno iskustvo u upravljanju operativnim aktivnostima i održavanju topionice aluminija. Obje kompanije su udružile snage i uspiješno završile mnoge zadatke operativnih poboljšavanja u Kraljevini Saudijskoj Arabiji.

Ovo kombinovano znanje i iskustvo poboljšava sposobnosti naših klijenata, kao i pouzdanost njihovih operacija. Lista klijenata korporacije SAMI uključuje, među mnogim ostalim svjetskim kompanijama i ESSO Imperial, Exxon Mobile, Qatar Petroleum, Saudi Aramco, Sabic and Shell. 

Kao dodatak bogatom iskustvu koje mi i naši partneri imamo u industriji, možemo reći da smo imali blisku saradnju sa Madras Counsultancy Group (MCG), osnovanu1985 godine sa ciljem da ponudi konsultantske usluge iz oblasti menadžmenta i istraživanja tržišta. Putem ove saradnje, mi smo u jedinstvenoj poziciji da uspiješno završimo naše zadatke u širokoj oblasti industrije, od čeličnih, aluminijskih do automobilskih proizvoda. Pružamo usluge tržišne inteligencije i pomažemo našim klijentima u razvoju strategija ulaska u nova tržišta. Ovo uključuje industrijsko proučavanje, kao i B2B istraživanje tržišta i analizu, uključujući i prognozu potražnje, fizibiliti studije i usluge savjetovanja iz oblasti marketinga.

 

Konsultantske usluge u oblasti industrije,poljeprivrede i obrta pokrivaju više faza:

 • Pružanje pripremnih fizibiliti studija
 • Tendere
 • Finansiranje
 • Fazu izgradnje
 • Start up faze
 • Rad i održavanje poboljšanja
 • Revizija projekata
 • Prevod projekata na Engleski jezik
 • Pripremanje projekata za investitore
 • Financijsko savjetovanje

 

GENERAL TRADING

Naša druga osnovna djelatnost je promocija trgovine roba i usluga između Bosne i Hercegovine i zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju, kao i kapitalizacija i korištenje dostupnih ljudskih i prirodnih resursa, te da ponudimo dobra i i usluge po konkurentnim cijenama u golfskim zemljama. Kompanija također pomaže i asistira investitorima iz golfskih zemalja u postavljanju proizvodnih i industrijskih postrojenja u Bosni i Hercegovini.Ponosno gradimo i održavamo jake i stabilne veze između kupaca i dobavljača, na temeljima povjerenja i profesionalnog pristupa poslovnoj praksi i dodanoj vrijednosti. Kompanija pomaže u pronalasku pravih proizvoda i dobavljača po konkurentnim cijenama, i ostaje usmjerena na najbolje interese svojih klijenata.

Naš cilj je da služimo našim klijentima i partnerima kroz inovativna i učinkovita trgovinska rješenja i pružimo vezane usluge, sve to isporučeno uz transparentnost, brzinu, pouzdanost, sigurnost i učinkovitost kroz:

-         Bogatu industrijsku i profesionalnu stručnost osnivača Društva u isporuci roba i usluga na najučinkovitiji način.

-        Razvoj čvrste mreže između bosanskohercegovačkih kompanija i kompanija iz zemalja Zaljevskog vijeća za saradnju. 

-         Stručno optimiziranje roba i usluga koje nudimo klijentima kao najbolja rješenja za njihove potrebe.

 

 

 

OBUKA

Kompanija iz Kraljevine Bahrain pruža jedinstvenu obuku i savjetodavne usluge u raznim industrijama i timovima korporativnog upravljanja. Naš pristup treningu je da priprema i analiza bude duboka, kroz dodanu vrijednost učenja i usavršavanja rješenja koja odgovaraju svim individualnim i organizacijskim razvojnim potrebama i motivira pojedince da ostvare svoj puni potencijal uz odgovarajući pozitivan utjecaj na njihovu izvedbu. Stavili smo akcenat na programe obuke koji vode do svjetski poznatih stručnih certifikata kako bismo zadovoljili specifične lokalne uvjete na tržištu rada. Kompanija ima uvid u svjetska kretanja, posjeduje kvalitetne odnose i saradnju, te koristi visokokvalificirane stručnjake iz industrije.

ZAŠTO BISTE ODABRALI NAS ZA POTREBE VAŠE OBUKE

 •  Mi razvijamo stručne i relevantne vještine, sukladno industrijskim zahtjevima i potrebama
 • Naši provjereni rezultati se temelje na dugoj i uspiješnoj historiji našeg tima u oblasti razvoja  radne snage.
 • Naš tim je veoma iskusan, visoko kvalificiran i međunarodno certificiran spoj pažljivo  izabranih konsultanata i predavača sa bogatim praktičnim iskustvom, kvalifikacijama i strašću za obukom.
 • Posebno dizajniran program obuke koji ispunjava misije i vizije vaše organizacije. To uključuje post-trening praćenje i mentorstvo.
 • Naš tim koristi dokazane i isprobane temeljne tehnike
 • Naša kompanija sa sobom donosi vrlo razvijen i učinkovit trening materijal koji je opsežan i obuhvaća najnovije trendove na tržištu.

 

NAŠE USLUGE UKLJUČUJU

 •  Vještine zapošljavanja (interpersonalna učinkovitost)
 •  Poslovanje i upravljanje, uključujući i prodaju i marketing
 • Engleski jezik za potrebe radnog mjesta
 • Menadžment i liderstvo
 • Ljudski resursi
 • Savjetovanje iz oblasti ljudskih resursa i karijere
 • Kvaliteta, okolina, sigurnost i zdravlje (QESH) sistem upravljanja
 • Nadzor i monitoring realizacije projekata
 • Kontakti sa bankama

 

 

SEKTORI KOJIMA SLUŽIMO

·         Bankarstvo i osiguranje

·         Telekomunikacije i Hi-Tech

·         Uslužne djelatnosti

·         Vlada

·         Zdravstvo i farmaceutski sektor

·         Proizvodnja

 

Uslove pod kojima će se ti projekti financirati će se dogovarati sa investitorom ovisno o vrsti i značaju projekta.

 

                                                                                        

CILJEVI  EUROTIMA-BAHREIN-BOSNIA

 

-Promicanje razvoja i unapređenja BiH prema EU

-Promicanje povezivanja dijaspore BiH

-Unapređenje i povezivanje dijaspore sa lokalnim upravama

-Okupljanje djece, omladine i odraslih sa ciljem podizanja kulture, zdravstvenog odgoja i općeg smisla za društveni život

-Čuvanje i zaštita čovjekove okoline, prirodnih bogastava

-Pomoć u obrazovanju starijih osoba, briga o starijim osobama

-Podizanje nivoa kvalitete učešća medija u BiH

-Pomoć i edukacija ovisnika od droge, alkohola i drugih ovisnosti

-Jačanje i edukacija privrednih subjekata u nalaženju tržišta za njihove proizvode

-Strateški razvoj i edukacija iz oblasti privrednog, društvenog, sporstskog, socijalnog, medijskog, zdravstvenog i obrazovnog karaktera

-Formiranje poslovnih edukacionih centara

-Povezivanje i edukacija poslovnih subjekata u privrednu mrežu s ciljem zadržavanja i smanjenja migracije mladih

-Povezivanje centra i univerziteta u cilju razvoja i edukacije mreže pravnih subjekata i prezentacija novih dostignuća

-Podržavanje modernizacije školskog obrazovanja

-Podrška u jačanju poboljšanja uvijeta djece sa posebnim potrebama, djece bez roditeljskog staranja i ostalih socijalnih kategorija

-Povezivanje centra sa svim vladinim i nevladinim udruženjima u cilju razvijanja zajedničke platforme stvarnog poboljšanja uvijeta života na prostorima BiH

-Edukacija i razvoj sporta, sportskih udruženja

-Podstiče i koordinira aktivnost članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, organizuje njihovo izvršenje, aktivnošću svojih organa i tijela kao i drugim oblicima djelovanja

-Preuzima odgovarajuće aktivnosti i provodi trerninge članova radi pripreme za nove projekte -Edukacija i upoznavanje svojih članova sa međunarodnim iskustvom

-Umrežavanje, edukacija i razvoj udruženja dijaspore

-Izdavanje časopisa iz područja svoje djelatnosti

-Konsultantske usluge Razvijanje projekata i programa kroz koje poboljšavamo uvijete života -Razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad

-Suradnja i komunikacija s institucijama i poslovnim sektorom

 

 

 

 

PARTNER EUROTIM-a

O NAMA

_______________________________________

DMD  STAR 

vrijeme savremenog

pakiranja i štampe

site: www.dmdstar.ba 

mail: dmd@bih.net.ba

GTranslate

Kontakt

Centar za razvoj, edukaciju i povezivanje

KONSULTANTSKI  UPISNI CENTAR

NUBL - Banja Luka 

email:  bukara.buk@gmail.com

tel: ++387 / 060-3266361

adresa: 

Bosna i Hercegovina

Unsko-sanski kanton

Kulturni centar

77000 Bihać

 

SP Simple Youtube

Please enter youtube id.