Žiro-račun

3385002275340074 UniCredit Bank
Devizni račun: 
IBAN:BA393385004875341460
SWIFT:UNCRBA22

BiH SARADNJA SA SLOVENIJOM

Moj posao

Poziv za samoodrživo zapošljavanje

Tražimo projekt menadžera

Obavezno poznavanje:

 • Engleskog jezika
 • Iskustvo u pravljenju prijekata
 • CV

Prijave slati na mail:

bukara.buk@gmail.com

Ko je na portalu

Ko je na portalu: 2 gostiju i nema prijavljenih članova

MENADŽMENT EUROTIMA SA SLOVENSKIM KOLEGAMA

PROJEKTI  2014 - 2020

Dana 16.04.2014 god u službenu posjetu Eurotimu , došla je Slovenska delegacija u vezi stvaranja lider tima za BIH koji će pratiti sve otvorene konkurse iz fondova 2014 - 2020  iz programa IPA i IPA2 ,raditi pripremu i gotove projekte kandidirati na natječaje istih.

 

Programi koji prate BIH u njenom predpristupanju EU su:

 • HORIZON 2020
 • COSME konkirentnost poduzeca,te malih,i srednji iz programa EIP CIP
 • OBRAZOVANJE. ERASMUS. LLP. CJELOŽIVOTNO UČENJE
 • FINANSIJE. PERICLES
 • ZAŠTITA OD KORUPCIJA PREVARA - HERCULE III
 • Carinska politika. CUSTOMS2020
 • Poreska politika. FISCALIS2020
 • Okolina i klimatske promijene.LIFE
 • Kultura i audiovizuelna umjetnost.KREATIVNA EUROPA
 • Evropsko građanstvo/civilno drustvo.EVROPA ZA GRAĐANE
 • Zdravstvo.ZDRAVLJE ZA RAST
 • Prava i građanstvo.PRAVA I GRAĐANSTVO
 • Pravosuđe-civilno i krivično pravo.PRAVOSUĐE
 • Zaštita potrošača.POTROŠACI
 • SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE.PROGRESS i EURES
 • Civilna zaštita.MEHANIZAM UNIJE ZS CIVILNU ZAŠTITU

 

Zaključeno je da do 15.05.2014.god. se ispred Eurotima odaberu projektmenadžeri koje će tim iz Slovenije treninzima obučiti-pripremiti za timski i samostalan rad na projektima. Po zavrsetku obuke, a početku rada na projektima od šireg društvenog interesa, bit će uključena lokalna zajednica, mala, srednja i velika preduzeća, zadruge, obrtnici.

 

PARTNER EUROTIM-a

O NAMA

_______________________________________

DMD  STAR 

vrijeme savremenog

pakiranja i štampe

site: www.dmdstar.ba 

mail: dmd@bih.net.ba

GTranslate

Kontakt

Centar za razvoj, edukaciju i povezivanje

KONSULTANTSKI  UPISNI CENTAR

NUBL - Banja Luka 

email:  bukara.buk@gmail.com

tel: ++387 / 060-3266361

adresa: 

Bosna i Hercegovina

Unsko-sanski kanton

Kulturni centar

77000 Bihać

 

SP Simple Youtube

Please enter youtube id.