Žiro-račun

3385002275340074 UniCredit Bank
Devizni račun: 
IBAN:BA393385004875341460
SWIFT:UNCRBA22

BiH SARADNJA SA SLOVENIJOM

Moj posao

Poziv za samoodrživo zapošljavanje

Tražimo projekt menadžera

Obavezno poznavanje:

 • Engleskog jezika
 • Iskustvo u pravljenju prijekata
 • CV

Prijave slati na mail:

bukara.buk@gmail.com

Ko je na portalu

Ko je na portalu: 5 gostiju i nema prijavljenih članova

POČETNA

 

AKTUELNO

èDogovorena saradnja sa RAINBOW LEAGUE ( njemačka udruga )

èPotpisan ugovor o partnerstvu sa BH TELECOM

èParntnerstvo sa  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (FMRPO)

èPartnerstvo sa Općina Bihać

èPartnerstvo sa SSDBiH (Svjetski savez dijaspore BiH)

èPartnerstvo sa federalnim zavodom za zapošljavanje ( FZZO)

è Partnerstvo sa zavodom za zapošljavanje USK-a

èPartnerstvo sa  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

èPartnerstvo sa Grupacija za ostale djelatnosti privredne komore USK-a

èPartnerstvo sa Klub extremnih sportova "Dvoslap"

èPartnerstvo sa  Biciklistički klub "Krajina"

RADNI SASTANAK SA OPĆINSKIM NAČELNIKOM VELIKE KLADUŠE gosp. EDIN BEHRIĆ, mag.oec. I PRESTAVNICIMA EUROTIM-a koje je predvodio ADNAN HANDUKIĆ.

 

 

 

 

 

 

 

Radni sastanak sa načelnikom Bosanske Krupe Eurotim se danas službenom posjetom, općini Bosanska Krupa, preliminarno predstavio općinskom načelniku gosp. Arminu Halitoviću. Menadžeri EUROTIM-a su predložili da načelnik odabere dalji vid saradnje te projekte za finansiranje. Naglašeno je da će se nakon što općina Bosanska Krupa te općinski načelnik dostave projekte i dogovori se vid saradnje, te se obje strane upoznaju detaljima nastaviti dalje. Načelnik općine Bosanska Krupa, Armin Halitović naglasio je da je da se nada saradnji u budućnosti

Službena posjeta općini Bihać Projekt menadžeri EUROTIM-a danas su na sastanku u općini Bihać, sa gosp. Nijazom Lipovačom, projekt menadžerom općine Bihać, razgovarali o projektima koje će Eurotim pripremiti za investitore iz Bahraina. Na sastanku gosp. Nijaz je predložio neke od projekata općine Bihać koji bi se dostavili EUROTIM-u Naglaseno,da je potrebno vrjeme u kojem bi se općina Bihać upoznala sa detaljima ali i da se nada saradnji u budućnosti .

Menadžeri EUROTIM-a današnjom posjetom općini Ključ, na  radnom sastanku predstavili su preliminarno općinskom načelniku  Nedžadu Zukanoviću, EUROTIM – Centar za razvoj, eudkaciju i  povezivanje. Ova radna posjeta, naglašeno je, bila je vrlo uspješna.  Načelnik Zukanović izrazio je spremnost dalje saradnje. Na sastanku  je dogovoreno i otvaranje predstavništva EUROTIM-a u općini    Ključ te saradnja općine sa EUROTIM-om.

 

 

USLOVI INVESTITORA 

Uslove investiranja određuje investitor po prihvatanju projekta kojeg želi financirati. Vlasnik projekta će biti obavješten o prihvatanju projekta od strane investitora i o uslovima realizacije.

 

 EUROTIM - DIJASPORA   

Eurotim ima za cilj kroz svoje programe povezati lokalnu zajednicu sa dijasporom širom svijeta i kroz zajedničke programe i projekte nastupiti prema BiH.

Aktivnosti Centra Eurotim mogu se svrstati u potporu razvoju malih i srednjih poduzeća kroz pružanje konsultantskih usluga, uspostavljanje poslovnih veza, podršku izvozu i ulaganjima, kao i promociju.

Gdje je potencijal za razvoj identificiran za slijedeće sektore:

 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
 • Razvoj ljudskih potencijala
 • Razvoj infrastrukture
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Razvoj turizma
 • Energija 

 

EDUKACIJA

Eurotim kroz edukaciju želi osigurati kvalitetne ljudske resurse omogući kvaliteno znanje u školovanju novih projekt menadžera,koji će svojim znanjem pomoći u što brzem realiziranju projekata koji su u funkciji zapošljavanja.

 

PROJEKTI CIVILNOG DRUŠTVA

Vlasnik projekta aktivnosti osmišlja prema objavljenom pojedinom pozivu za dostavu projektnih prijedloga te u skladu s pravilima objavljenima u njemu planira troškove i trajanje projekta. 

 

FINANSIRANJE 

Nakon što je određena prijava odabrana za financiranje, prijava postaje dio ugovora kojim se dodjeljuju sredstva namijenjena aktivnostima iz ugovora. Proračun, tj. dodijeljena sredstva su procjena troškova, te su i gornja granica sredstava koja se mogu utrošiti na projekt. Iznos koji je na kraju projekta dodijeljen jednak je stvarnom iznosu koji je vlasnik projekta potrošio na prihvatljive aktivnosti i na prihvatljiv način.

  

Pratimo fondove EU za prekograničnu suradnju zemalja donatora SAD, Australije

USAID, IPA, JICA, UNDPY

 • Adaptacija, rekonstrukcija i izgradnja Ambulante Mjesne Zajednice Vrsta, vrijednost 250.000 KM
 • Lokalna cesta Ćelije - Štrbački buk u dužini od 4.000m, vrijednost 800.000 KM
 • Lokalna cesta Golubić - Lohovo u dužini od 1.700m, vrijednost 400.000 KM
 • Izgradnja sportskog igrališta Gata, vrijednost cca. 150.000 KM
 • Završetak sportske dvorane u Orašcu, vrijednost 250.000 KM 

MENADŽMENT EUROTIMA SA SLOVENSKIM KOLEGAMA

PROJEKTI  2014 - 2020

Dana 16.04.2014 god u službenu posjetu Eurotimu , došla je Slovenska delegacija u vezi stvaranja lider tima za BIH koji će pratiti sve otvorene konkurse iz fondova 2014 - 2020  iz programa IPA i IPA2 ,raditi pripremu i gotove projekte kandidirati na natječaje istih.

 

Programi koji prate BIH u njenom predpristupanju EU su:

 • HORIZON 2020
 • COSME konkirentnost poduzeca,te malih,i srednji iz programa EIP CIP
 • OBRAZOVANJE. ERASMUS. LLP. CJELOŽIVOTNO UČENJE
 • FINANSIJE. PERICLES
 • ZAŠTITA OD KORUPCIJA PREVARA - HERCULE III
 • Carinska politika. CUSTOMS2020
 • Poreska politika. FISCALIS2020
 • Okolina i klimatske promijene.LIFE
 • Kultura i audiovizuelna umjetnost.KREATIVNA EUROPA
 • Evropsko građanstvo/civilno drustvo.EVROPA ZA GRAĐANE
 • Zdravstvo.ZDRAVLJE ZA RAST
 • Prava i građanstvo.PRAVA I GRAĐANSTVO
 • Pravosuđe-civilno i krivično pravo.PRAVOSUĐE
 • Zaštita potrošača.POTROŠACI
 • SOCIJALNA POLITIKA I ZAPOŠLJAVANJE.PROGRESS i EURES
 • Civilna zaštita.MEHANIZAM UNIJE ZS CIVILNU ZAŠTITU

 

Zaključeno je da do 15.05.2014.god. se ispred Eurotima odaberu projektmenadžeri koje će tim iz Slovenije treninzima obučiti-pripremiti za timski i samostalan rad na projektima. Po zavrsetku obuke, a početku rada na projektima od šireg društvenog interesa, bit će uključena lokalna zajednica, mala, srednja i velika preduzeća, zadruge, obrtnici.

 

Dana 28.04.2014.god. u Sarajevu  predsjednik Eurotim sa konsultantima je bio na radnom sastanku sa predsjednikom Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine gosp.Ahmetom Egrlićem i dogovorena dugoročna poslovna suradnja kroz jačanje veza sa dijasporom, pomoć u realizaciji predloga eventualnog ulaganja sredstava dijaspore u pokretanju privrede,poljoprivrede na području BiH i ostalim poslovnim područjima interesantnim našoj dijaspori u svjetu. Poseban naglasak je dat na organiziranju poslovnih druženja naših privrednika i poslovnih ljudi iz dijaspore radi razmjene informacija,upoznavanja i mogućih zajedničkih ulaganja u privredu BiH

 

Na sastanku 28.04.2014. u Sarajevu potvrđena je dugoročna saradnja investitora BAHRAIN BOSNIA preko svog zastupnika EUROTIMA Bihać. Na sastanku je dodano od strane investitora i interes investiranja u nekretnine u BiH.

 

 

 

Nakon slabog odaziva na Javni poziv za investicione projekte Eurotim produžava Javni poziv do kraja mjeseca za financiranja projekata iz privrede,poljoprivrede i turizma.

 

  

PARTNER EUROTIM-a

O NAMA

_______________________________________

DMD  STAR 

vrijeme savremenog

pakiranja i štampe

site: www.dmdstar.ba 

mail: dmd@bih.net.ba

GTranslate

Kontakt

Centar za razvoj, edukaciju i povezivanje

KONSULTANTSKI  UPISNI CENTAR

NUBL - Banja Luka 

email:  bukara.buk@gmail.com

tel: ++387 / 060-3266361

adresa: 

Bosna i Hercegovina

Unsko-sanski kanton

Kulturni centar

77000 Bihać

 

SP Simple Youtube

Please enter youtube id.